Co to jest blended learning i jak go wykorzystać?

Blended e-learning, stanowiący symbiozę tradycyjnych metod nauczania i nowoczesnych narzędzi cyfrowych, rewolucjonizuje dziedzinę edukacji. Współczesny świat wymaga elastyczności i dostosowania się do zmieniających się warunków, dlatego też coraz więcej instytucji edukacyjnych sięga po model blended learningu. Artykuł niniejszy przygląda się temu podejściu, analizując korzyści, wyzwania oraz kluczowe elementy składające się na skuteczną mieszankę tradycji i […]

LMS vs LXP… Co wybrać?

LMS vs LXP… Co wybrać? Szybki rozwój technologii i ciągły wzrost pracy zdalnej zmieniły krajobraz edukacji i szkoleń. Systemy zarządzania nauczaniem (LMS) i platformy doświadczeń edukacyjnych (LXP) odpowiadają na potrzeby zmieniającego się rynku szkoleniowego. Chociaż oba systemy mają na celu organizację procesu uczenia się, to różnią się znacznie podejściem i funkcjami jakie oferują. Co to […]

Onboarding na platformie elarningowej

Czym jest onboarding? Onboarding to proces integracji nowych pracowników w organizacji. Jest to strategia zapewnienia, aby nowi pracownicy byli odpowiednio wprowadzeni w swoje nowe role, zespoły i kulturę organizacyjną. Proces onboardingu może obejmować różne działania, takie jak zapoznanie z misją i wartościami firmy, przeszkolenie w zakresie obowiązujących procedur i zasad, zapoznanie z infrastrukturą organizacyjną oraz […]