onboarding

Oszczędzaj czas, automatyzuj proces

Kluczem do skutecznego onboardingu jest połączenie w automatyczny proces kilku elementów platformy e-learningowej. Za pomocą jednego import dziesiątek czy setek użytkowników do platformy chcemy, aby zostali oni przypisani do wybranych kategorii. Chcemy, aby każdy użytkownik dostał wiadomość powitalną e-mail wraz z instrukcją postponowania. Każda z kategorii użytkowników ma własnych program nauczania składający się z rożnych elementów: kursy, testy, webinary, filmy, bazę wiedzy, check listy itd. Każdy z elementów ma swoje miejsce w czasie np: od dnia … do dnia. Każdy z elementów może mieć blokadę dostępu aż nie wykonamy np: szkolenia BHP na 85%. Wszystko jest raportowane. Formularze kontaktu pozwolą nowe pracownikowi na kontakt z obsługą platformy w każdej chwili.

Jaką wiedzę przekazujemy pracownikowi w procesie onboardingu?

Rola i obowiązki

Dogłębne wyjaśnienie codziennych obowiązków nowego pracownika i jego miejsca w strukturze firmy.

 

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informują pracowników o etyce zawodowej, wewnętrznych przepisach dotyczących mobingu lub wytycznych branżowych – to tylko kilka typowych przykładów.

 

Świadczenia pracownicze

W programie onboardingu dla nowych pracowników zamieszczamy informacje dotyczące ścieżek rozwoju kariery, zasady awansów, premii, czasu urlopu, planów emerytalnych, pracowniczych planów kapitałowych itp.

 

Kultura firmy

Istotną częścią procesu onboardnigu jest dzielenie się wizją, historią i wartościami firmy. Zapoznanie pracowników z kulturą firmy daje im większe poczucie przynależności do firmy.

Szkolenia RODO

Ten rodzaj szkolenia obejmuje całą niezbędną wiedzę, aby zapewnić prawidłową i bezpieczną pracę z danymi w firmie.

 

Szkolenie uzupełniające BHP

Ten rodzaj szkolenia obejmuje całą niezbędną wiedzę, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo. Szkolenia te uzupełniają wiedzę ze szkolenia wstępnego BHP.

 

Ocena pracownicza
Jest to moment, w którym możemy wykonać pierwszą ocenę pracownika – samoocenę. Już na tym etapie możemy poznać opinie pracownika o swojej osobie, jego silne i słabe strony.

Jakie funkcje  platformy wykorzystujemy do realizacji onboardingu:

Wiadomość powitalna

Każdy pracownik dodany do platformy może automatycznie otrzymać dane dostępowe i wiadomość powitalną wg. Twojego szablonu. W wiadomości tej możemy przekazać pracownikowi informacje o pierwszych krokach w firmie i na platformie.

 

Kursy e-learningowe

Kursy z wiedzą jaką chcemy przekazać pracownikowi. Kursem może być składowa różnych aktywności: kursu e-learningowego, pdf, video, załączników itd.

 

Testy

Sprawdzanie w jakim stopniu pracownik przyswaja wiedzę przekazywaną w procesie onboardingu.

 

Ankiety

Służą do dokonania samooceny pracownika; ewaluacja całego procesu onboardingu.  Słuchaj i raportuj zdanie swojego pracownika w procesie onboardnigu.Po wdrożeniu onboardingu ostatnim krokiem jest ocena tego procesu.

 

Zadania

Wyznaczaj pracownikowi zadania do oceny indywidualnej. W module zadania wiedza pracownika czy postęp nauki sprawdzany jest bezpośrednio przez przełożonego czy trenera. Pracownik udziela pisemnej odpowiedzi na platformie  lub przesyła plik do oceny (excel lub inny format), może dołączyć swój komentarz. Trener sprawdza i ocenia pracę pracownika indywidualnie. Istnieje możliwość komentowanie pracy, rysowania po niej, podkreślania, dodawania notatek itp.

Baza wiedzy

Komplet materiałów dla pracownika. Na platformę możemy dodać niezliczoną ilość filmów, dokumentów, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, ebooków.  Wszystkie one mogą być skategoryzowane, tagowane i dostępne w wewnętrznej wyszukiwarce.

 

Webinaria

Onboarding jest złożonym procesem szkoleniowym. Wiedza przekazywana jest się w trybie szkoleń stacjonarnych (np.: BHP) i e-learningowych. Proces ten można wzbogacić o webinaria na platformie e-learningowej.

 

Grywalizacja

Motywuj swoich pracowników do aktywnego udziału w procesie szkoleniowym. Moduł grywalizacji pozwala tworzyć rankingi najlepszych kursantów; tworzyć poziomy wiedzy do zdobycia przed pracownikiem, odznaczać go za postępy w nauce, informować jaki poziom osiągną i co powinien już umieć.

 

Program szkolenia

Cały program nauczania: kursy, video, testy, ankiety itd. udostępniamy automatycznie w ramach programu nauczania. Na platformie może być kilka programów nauczania, czyli kilka programów onboardingu dla różnych grup pracowników. W programie nauczania ustalamy w jakiej kolejności i w jakim terminie mają pojawiać się materiały dla pracownika. Pojawienie się nowych materiałów może być warunkowane zaliczeniem poprzednich (np.: zdanie testu np. na min. 70% czy zaliczeniem kursu). Dzięki programowi szkolenie:

  • nie zawalimy pracownika od razu całą wiedzą,
  • zaplanować możemy każdy dzień w procesie onboardingu,
  • program nauczania sam udostępnia nowe materiały wraz z postępem nauki,
  • automatyzacja procesu szkolenia oszczędza Twój czas.

Zalecenia dla procesu onboardingu

Najprostszą i najbardziej skuteczną metodą nauki nowego pracownika jest stworzenie kroków nauki lub „mini” celów. „Mini cele” tworzą ścieżkę do celu jakim jest właściwy proces onboardingu pracownika. Kroki te powinny być przyrostowe (coraz nowsze moduły platformy, zadania, trudniejsze kursy). Program szkolenia oznacza, że Twoi pracownicy nie zostaną przytłoczeni długą listą kursów do zaliczenie. Zamiast tego budujesz ścieżkę do sukcesu szkoleniowego udostępniając wiedzę stopniowo. Aktywności na platformie, które są stopniowo udostępniane mogą być skupione wokoło kluczowych kursów  np.: kultury firmy, obowiązków pracownika, świadczeń pracowniczych, bezpieczeństwa informacji, szkoleń produktowych.

onboarding

Funkcje platformy e-learningowej

Poznaj najważniejsze funkcje platformy.
Kliknij na interesującą Cię funkcję i dowiedz się więcej.

Testy, Ankiety

Grywalizacja

Szkolenia stacjonarne

Onboarding

Newsletter i powiadomienia

Społeczność

Aplikacja iOS, Android

Sklep z kursami

Certyfikaty i oświadczenia