Quiz Moodle czyli jak zrobić Test na platformie Moodle

Quiz Moodle czyli jak zrobić Test na platformie Moodle

Spis treści

Poniżej prezentujemy jak zbudować test sprawdzający wiedzę na platformie Moodle. Krok po kroku pokażemy jak tworzymy quiz i dodajemy do niego pytania. Na koniec pokażemy alternatywne programy tworzące testy w standardzie Scorm.

Quiz na platformie Moodle jest jedną z najbardziej popularnych aktywności. Quiz automatycznie przekazuje trenerowi informację na temat wiedzy uczniów. Jednak przygotowanie pierwszego testu w Moodlu może zająć Ci dłuższa chwilę. Interfejs aktywności test jest rozbudowany w różne funkcje, ustawienia i dlatego mało czytelny dla poczatkujących trenerów i administratorów.

Quiz może składać się z różnego typu pytań, które razem tworzą bazę pytań. Pytania znajdujące się w bazie mogą być ponownie użyte oraz losowane w innych quizach Parametrem oceniania w Moodlu, który zbiera LMS są oceny w postaci procentów.

Quiz na platformie Moodle

1. Dodaj nowy kurs

Aby przygotować quiz, nie wystarczy po prostu wejść na Moodle i dodać quiz. Zacznij od stworzenia nowego kursu. Następnie uzupełnij jego szczegóły. Dopiero wtedy możesz dodawać różnego typu aktywności w tym: testy.

Jak dodać Quiz na platformie Moodle?

Aby uruchomić nowy kurs należy przejść do administracji serwisu. Następnie z widocznych zakładek należy wybrać Kursy i Dodaj nowy kurs. Nadaj skróconą i pełna nazwę kursu. Zatrzymaj się na Format kursu i w wierszu Liczba sekcji zaznacz „1”. Szkolenie w Moodle swoją strukturą przypomina dobrze nam znane książki. Jego wnętrze tworzy struktura sekcji/tematów, które należy zapełnić treścią.

Edycja kursu na Moodle

To jednak nie wszystko, poniżej znajdują się jeszcze inne konfiguracje takie jak:

 • data otwarcia i zamknięcia kursu – ustaw dowolną,
 • zarządzanie wyglądem – ustaw wg. uznania.

Zostawmy to na później. Na tą chwilę wiemy wystarczająco. Zjedź na sam dół, następnie kliknij Zapisz i wyświetl.

Szkolenie dodane!

2. Stwórz i skonfiguruj quiz

Czas rozpocząć konfiguracje testu w Moodle. Wejdź do stworzonego kursu, przejdź do tematu i wybierz opcję: Dodaj aktywność lub zasób. Ukazało Ci się okno z listą aktywności Moodle. W sekcji aktywności znajduje się Quiz – wybierz go. Nadaj mu nazwę oraz wymyśl krótki opis (opcjonalnie). Jeśli zależy Ci na tym, aby użytkownicy nie oszukiwali ustaw różne opcje.

Tworzenie Quizu na platformie Moodle

Ustawienie module Quizu - edycja

Mamy ogrom możliwości wynikający z duże ilości opcji i funkcji, wtyczek. Skupmy się na kluczowych ustawieniach testu na LMS.

Numer #1 E-learning bez oszukiwania

 • Włącz harmonogram – wprowadzamy określone ramy czasowe, w których student może rozwiązywać egzamin.
Ustawienia testu na platformie Moodle
 • Ramy czasowe dostępu testu – automatyczne otwarcie testu przypada na 15 grudnia o godzinie 08:00. Przez ten czas zapisany student będzie widział na swoim profilu opis. Zakończenie testu przypada na 15 grudnia godzina 12:00. Quiz przestanie być dostępny, użytkownicy, którzy do niego nie podeszli uzyskają automatycznie ocenę – niezaliczony.
 • Ogranicz czas podejścia do testu – wszystko zależy od Ciebie. Przeważnie wystarczy 1-2 minuty na pytanie, aby kursant udzielił odpowiedzi. Licznik czasu startuje w momencie przejścia do pytania numer 1. Zamknięcie nastąpi z automatu po upływie określonego wcześniej czasu.
Mieszanie odpowiedzi w Quizie na platformie Moodle

Dzięki powyższym ustawieniom znacząco utrudnisz kursantom zaglądanie do pomocy. Resztę opcji pozostaw domyślnymi.

Numer #2 Ocenianie. Ustaw próg zaliczenia

Moodle domyślnie, daje użytkownikowi nieograniczoną ilość prób na wykonanie testu. Kursant popełni błędy – natychmiastowe kolejne podejście – tak w kółko, aż zaliczy. Liczba prób musi być ograniczona, aby student nie strzelał z odpowiedziami. Nie zapomnij ustanowić progu zaliczenia.

 • Ilość podejść – jeśli są to testy o randze egzaminu przypisz jedną próbę.
Podejścia do Quizu na platformie Moodle
 • Próg zaliczenia – inaczej minimum punktów jakie musisz otrzymać, aby zaliczyć test (ustaw to w korelacji do wartości jaką nadałeś pytaniom oraz procentowego progu zaliczenia).
Próg zaliczenia quizu na platformie Moodle

Numer #3 Wyświetlanie testu

Decyduj o ilości wyświetlanych pytań na jednej stronie testu.

Wyświetlanie Quizu na platformie Moodle

Numer #4 Mieszanie odpowiedzi

Decyduj o zachowaniu pytań. Zmiana kolejności odpowiedzi wewnątrz pytania stanowi większą gwarancję ochrony przed ściąganiem. Każda próba=losowanie odpowiedzi.

Mieszanie odpowiedzi w Quizie na platformie Moodle

Numer#5 Ustawienia informacji zwrotnej

Inaczej komentarz, który pokaże się uczniom, po ukończeniu sprawdzianu. Jego treść zależy od Ciebie. Pogratuluj użytkownikom, którzy zaliczyli test. Grupie, która nie zdała przekaż zasady poprawki.

Ustawienia informacji zwrotnej w Quizie na platformie Moodle

Czas zapisać zmiany, które wprowadziliśmy. Kliknij klawisz „Zapisz i wyświetl”.

Jesteś na nowej stronie. Wskazałeś już minimum punktowe do zaliczenia testu, czas wskazać najwyższą ocenę. Wejdź do edycji zawartości quizu. Po prawej stronie w polu „Maksymalna ocena” określ jej wynik.

Próg zaliczenia Quizu na platformie Moodle

P.S. w platformie możesz wybrać różną metodę oceniania:

 1. średnia ocen – jest to średnia z wszystkich prób,
 2. najwyższa ocena – czyli najwyższy wynik z wszystkich prób,
 3. bądź wynik, który został wygenerowany przy pierwszej próbie.

3. Tworzenie quizu - dodawanie ocenianych zadań

Moodle korzysta z 17 rodzajów pytań. Korzystając z tylu rodzaj pytań możesz zrobić urozmaicone sprawdziany wiedzy.

Rodzaje pytań w Quizie na Moodle
Typy pytań Quiz Moodle

Pytania typu prawda-fałsz oraz wielokrotnego wyboru cieszą się największa popularnością. Poniżej dowiesz się jak je dodać.

#1 Pytanie prawda-fałsz

1. Przejdź do konfiguracji testu. Po prawej stronie znajdziesz przycisk „Dodaj” z rozwijanej listy wybierz „Dodaj nowe pytanie”.

Quiz Moodle pytanie prawda-fałsz

2. Na liście zaznacz pytanie „Prawda/Fałsz”.

3. Następnie nadaj jego nazwę i uzupełnij treść pytania. Ciekawostka: możesz dostosowywać swoje pytania przez dodawanie linków, plików wideo czy obrazów.

Ustawienia pytania prawda fałsz w Moodle

4. Określ, które stwierdzenie jest poprawne wybierając z rozwijanej listy Prawda/Fałsz.

Poprawna odpowiedź w Quizie na platformie Moodle

5. Punktacja, jaka uczeń otrzymuje po prawidłowej odpowiedzi równa się domyślnie. Każde pytanie może mieć różna wagę oceniania. Możesz to konfigurować na każdym etapie tworzenia pytań.

6. Opcja: zadbaj o ucznia – jego zrozumienie treści oraz zaabsorbowanie ustawiając odpowiedź zwrotną, czyli komentarz tekstowy z wyjaśnieniem.

7. Zapisz zmiany, aby dodać Pytanie do puli.

#2 Pytanie wielokrotnego wyboru

1. Przejdź do konfiguracji testu. Po prawej stronie znajdziesz przycisk „Dodaj” z rozwijanej listy wybierz „Dodaj nowe pytanie”.

2. Kolejnym typem pytania jest pytanie „Wielokrotnego wyboru”.

3. Następnie nadaj jego nazwę i uzupełnij treść pytania.

4. Wybierz ile odpowiedzi jest prawidłowych, czy mają być mieszane odpowiedzi, w jaki sposób odpowiedzi mają być numerowane.

5. Wpisz przykładowe odpowiedzi.

6. Oznacz jedna lub wiele poprawnych odpowiedzi.

Pytanie wielokrotnego wyboru w Quzie na platformie Moodle

7. Rozdziel ocenę: w przypadku jednej prawidłowej odpowiedzi przyznaj maksimum tzn. 100%.

Ocena w pytaniu wielokrotnego wyboru w Quizie na Moodle

8. Zapisz zmiany, aby dodać Pytanie do puli.

Pytanie w puli Quizu na platformie Moodle

Dodatkowe informacje

Moodle umożliwia Ci modyfikację wyświetlania Podsumowanie Testu. Pokaż uczniowi:

 • całkowita liczbę punktów, jakie uzyskał ze sprawdzianu,
 • komentarz zwrotny po zapisaniu egzaminu,
 • poprawność udzielonych odpowiedzi.

 

Aby przejść do tych ustawień przejdź do modyfikacji aktywności (testu). Z zakładek wybierz „Opcję przeglądu”. Teraz możesz zarządzać swoim testem podczas próby, natychmiast po próbie, gdy jest wciąż otwarty, po zamknięciu.

Opcje przegladu Quizu na platformie Moodle

Aktywność skonfigurowana! Zapisz uczniów i monitoruj ich postępy w zakładce „Oceny”.

4. Baza pytań Moodle

Bazę pytań można porównać do banku, do którego trafiają wszystkie dodane kiedykolwiek na platformę pytania. Zasoby z banku możesz powielać do nieograniczonej liczby testów, oszczędzi Ci to wiele czasu i pracy. W bazie pytania możesz zapisać w stworzonej przez siebie kategorii pytań lub/i podkategorii. Ułatwi Ci to w przyszłości dobieranie pytań z odpowiedniej puli do losowania, pokazania w teście.

Baza pytań Moodle

Podpowiedź. Możesz też tagować pytania. Dzięki temu pytania mogę być podzielone na kategorie oraz oznaczone tagiem. Możesz potem stworzyć test składający się z pytań z różnych kategorii, ale wspólnym tagu.

Wybierz alternatywne programy do tworzenia testu w SCORM - podsumowanie

Już wiesz jakie możliwości daje Ci Moodle. Dzięki niemu jesteś w stanie budować quizy bez żadnych opłat. Jest to działanie czasochłonne i nieco zniechęcające kursanta do nauki, egzaminu czego winą jest klasyczny interfejs pytań. Świetną alternatywą do tworzenia równie zaawansowanych pytań będą narzędzia elearningowe dostosowane do produkcji kursów i testów. Stworzone tam pytania mogą być dowolnie edytowane pod kątem graficznym co daje możliwość tworzenie dużo bardziej przyjaznych, intuicyjnych czy zawansowanych pytań niż w Moodle.

Opcja #1 iSpring Suite stanowiący dodatek do PowerPoint. 

Z racji na swój przyjazny interfejs osadzony w PowerPoint pozwoli Ci szybko przygotować test. Z jego pomocą będziesz w stanie stworzyć różnego rodzaju typy pytań, dodać punktacje do pytań, osadzić w pytaniach grafiki, animacje, wideo. Na koniec możesz włączyć opcję udzielonych odpowiedzi na pytania.

Opcja #2 Articulate.

To samodzielna aplikacja. Articulate pozwoli wnieść Twoja firmę na nowy poziom e-learningu. Z jego pomocą będziesz w stanie stworzyć różnego rodzaju typy pytań, dodać punktacje do pytań, osadzić w pytaniach grafiki, animacje, wideo. Na koniec możesz włączyć opcję przeglądu udzielonych odpowiedzi na pytania. Tworząc test możesz skorzystać z gotowej biblioteki szablonów pytań i komentarzy.

Funkcje projektowania Feedbacków pozwoli Ci szybko stworzyć indywidualnie graficznie komentarze do każdej odpowiedzi. Korzystając z pytań typu Free Form stworzysz samodzielnie dowolne pytanie, odwzorujesz dokładnie każdy szczegół graficzny pytania. Użycie tych funkcji wymaga znajomości programu.

Opcja #3 Lectora.

Z Lectora mamy możliwość budować quizy i szkolenia na poziomie bardzo zaawansowanym. Lectora to samodzielna aplikacja tak jak Articulate. Z jej pomocą będziesz w stanie stworzyć różnego rodzaju typy pytań, dodać punktacje do pytań, osadzić w pytaniach grafiki, animacje, wideo. Na koniec możesz włączyć opcję przeglądu udzielonych odpowiedzi na pytania. Tworząc test możesz skorzystać z gotowej i największej na rynku biblioteki szablonów pytań i komentarzy. Dodatkowo w Lectora dostępne są szablony quizów – gier, w których można osadzić pytania sprawdzające wiedzę i stworzyć angażujący kursantów test.

Korzystając z pytań akcji i zmiennych stworzysz samodzielnie dowolne pytanie, odwzorujesz dokładnie każdy szczegół graficzny pytania. Dodatkowo możesz skorzystać z szablonów pytań z gotowymi opcja xApi. Użycie tych funkcji wymaga znajomości programu.

Masz pytania?

Zadzwoń a postaramy odpowiedzieć na wszystkie Twoje wątpliwości. Doradzimy czy program, platforma są dla Ciebie odpowiednie.

Polecane wpisy

reCAPTCHA

Czym jest reCAPTCHA? reCAPTCHA v3 jest usługą dostarczaną przez Google, która pomaga weryfikować, czy użytkownik jest człowiekiem, a nie botem – poprzez analizę zachowania na

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »