Onboarding na platformie elarningowej

Onboarding na platformie elarningowej

Spis treści

Czym jest onboarding?

Onboarding to proces integracji nowych pracowników w organizacji. Jest to strategia zapewnienia, aby nowi pracownicy byli odpowiednio wprowadzeni w swoje nowe role, zespoły i kulturę organizacyjną. Proces onboardingu może obejmować różne działania, takie jak zapoznanie z misją i wartościami firmy, przeszkolenie w zakresie obowiązujących procedur i zasad, zapoznanie z infrastrukturą organizacyjną oraz integrację z zespołem i innymi pracownikami.

Celem onboardingu jest zwiększenie zaangażowania nowych pracowników, przyspieszenie adaptacji do nowego środowiska pracy oraz maksymalizacja ich efektywności i produktywności.

Zalety onbordingu na platformie elearningowej?

Zalety onboardingu w platformie e-learningowej obejmują:

check

Dostępność i elastyczność: Platforma e-learningowa umożliwia dostęp do materiałów szkoleniowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, co jest szczególnie korzystne dla nowych pracowników, którzy mogą mieć różne harmonogramy pracy.

check

Spersonalizowane doświadczenie: Poprzez wykorzystanie platformy e-learningowej, onboarding może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i umiejętności nowych pracowników, co może zwiększyć skuteczność procesu.

check

Łatwe śledzenie postępów: Administratorzy mogą łatwo monitorować postępy nowych pracowników, sprawdzając ich aktywność na platformie, ukończone moduły szkoleniowe i wyniki testów, co ułatwia śledzenie postępów i ewaluację osiągnięć.

check

Zintegrowane materiały szkoleniowe: W platformie e-learningowej można z łatwością gromadzić i udostępniać różnorodne materiały szkoleniowe, takie jak wideo, prezentacje, dokumenty czy testy, co ułatwia organizację zasobów i zapewnienie spójnego przekazu.

check

Łatwa aktualizacja treści: W miarę zmian w procedurach, politykach lub przepisach, treści szkoleniowe mogą być łatwo aktualizowane i dostosowywane na platformie e-learningowej, zapewniając aktualność informacji dla nowych pracowników

Jaką wiedzę chcemy przekazać pracownikowi w procesie onboardingu?

Wiedzy udostępniana w procesie onboardningu.

Rola i obowiązki
Dogłębne wyjaśnienie codziennych obowiązków nowego pracownika i jego miejsca w strukturze firmy.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informują pracowników o etyce zawodowej, wewnętrznych przepisach dotyczących mobbingu lub wytycznych branżowych – to tylko kilka typowych przykładów.

Świadczenia pracownicze
W programie onboardingu dla nowych pracowników zamieszczamy informacje dotyczące ścieżek rozwoju kariery, zasady awansów, premii, czasu urlopu, planów emerytalnych, pracowniczych planów kapitałowych itp.

Kultura firmy
Istotną częścią procesu onboardingu jest dzielenie się wizją, historią i wartościami firmy. Zapoznanie pracowników z kulturą firmy daje im większe poczucie przynależności do firmy.

Szkolenia RODO
Ten rodzaj szkolenia obejmuje całą niezbędną wiedzę, aby zapewnić prawidłową i bezpieczną pracę z danymi w firmie.

Szkolenie uzupełniające BHP
Ten rodzaj szkolenia obejmuje całą niezbędną wiedzę, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo. Szkolenia te uzupełniają wiedzę ze szkolenia wstępnego BHP.

Ocena pracownicza
Jest to moment, w którym możemy wykonać pierwszą ocenę pracownika – samoocenę. Już na tym etapie możemy poznać opinie pracownika o swojej osobie, jego silne i słabe strony.

Funkcje platformy do realizacji onboardingu

Jakie funkcje możemy wykorzystać w platformie e-learningowej do realizacji onboardingu:

Kursy z wiedzą jaką chcemy przekazać pracownikowi. Kursem może być składowa różnych aktywności: kursu e-learningowego, pdf, video, załączników itd.

Sprawdzanie w jakim stopniu pracownik przyswaja wiedzę przekazywaną w procesie onboardingu.

Służą do dokonania samooceny pracownika; ewaluacja całego procesu onboardingu. Słuchaj i raportuj zdanie swojego pracownika w procesie onboardingu. Po wdrożeniu onboardingu ostatnim krokiem jest ocena tego procesu.

Komplet materiałów dla pracownika. Na platformę możemy dodać niezliczoną ilość filmów, dokumentów, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, ebooków. Wszystkie one mogą być skategoryzowane, tagowane i dostępne w wewnętrznej wyszukiwarce.

Wyznaczaj pracownikowi zadania do oceny indywidualnej. W module zadania wiedza pracownika czy postęp nauki sprawdzany jest bezpośrednio przez przełożonego czy trenera. Pracownik udziela pisemnej odpowiedzi na platformie lub przesyła plik do oceny (excel lub inny format), może dołączyć swój komentarz. Trener sprawdza i ocenia pracę pracownika indywidualnie. Istnieje możliwość komentowanie pracy, rysowania po niej, podkreślania, dodawania notatek itp.

Onboarding jest złożonym procesem szkoleniowym. Wiedza przekazywana jest w trybie szkoleń stacjonarnych (np.: BHP) i e-learningowych. Proces ten można wzbogacić o webinaria na platformie e-learningowej.

motywuj swoich pracowników do aktywnego udziału w procesie szkoleniowym. Moduł grywalizacji pozwala tworzyć rankingi najlepszych kursantów; tworzyć poziomy wiedzy do zdobycia przed pracownikiem, odznaczać go za postępy w nauce, informować jaki poziom osiągną i co powinien już umieć.

Cały program nauczania: kursy, video, testy, ankiety itd. udostępniamy automatycznie w ramach programu nauczania. Na platformie może być kilka programów nauczania, czyli kilka programów onboardingu dla różnych grup pracowników. W programie nauczania ustalamy w jakiej kolejności i w jakim terminie mają pojawiać się materiały dla pracownika. Pojawienie się nowych materiałów może być warunkowane zaliczeniem poprzednich (np.: zdanie testu np. na min. 70% czy zaliczeniem kursu). Dzięki programowi szkolenie:

  • nie zawalimy pracownika od razu całą wiedzą,
  • zaplanować możemy każdy dzień w procesie onboardingu,
  • program nauczania sam udostępnia nowe materiały wraz z postępem nauki,
  • automatyzacja procesu szkolenia oszczędza Twój czas.

Każdy pracownik dodany do platformy może automatycznie otrzymać dane dostępowe i wiadomość powitalną wg. Twojego szablonu. W wiadomości tej możemy przekazać pracownikowi informacje o pierwszych krokach w firmie i na platformie.

Najprostszą i najbardziej skuteczną metodą nauki nowego pracownika jest stworzenie kroków nauki lub „mini” celów. „Mini cele” tworzą ścieżkę do celu jakim jest właściwy proces onboardingu pracownika. Kroki te powinny być przyrostowe (coraz nowsze moduły platformy, zadania, trudniejsze kursy). Program szkolenia oznacza, że Twoi pracownicy nie zostaną przytłoczeni długą listą kursów do zaliczenie. Zamiast tego budujesz ścieżkę do sukcesu szkoleniowego udostępniając wiedzę stopniowo. Aktywności na platformie, które są stopniowo udostępniane mogą być skupione wokoło kluczowych kursów np.: kultury firmy, obowiązków pracownika, świadczeń pracowniczych, bezpieczeństwa informacji, szkoleń produktowych.

Masz pytania?

Zadzwoń a postaramy odpowiedzieć na wszystkie Twoje wątpliwości. Doradzimy czy program, platforma są dla Ciebie odpowiednie.

Polecane wpisy

Kreator kursów H5P

Czym jest H5P? H5P (HTML5 Package) to otwarte oprogramowanie edukacyjne, które umożliwia tworzenie interaktywnych treści na platformach elearningowych i stronach internetowych. H5P jest oparty na

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »